Transport i emmagatzematge

Transport i emmagatzematge

Transport i emmagatzematge de l'aigua

A Aigua de Rigat fem el transport de l'aigua mitjançant estacions de bombament i grans canonades que condueixen l'aigua fins als nuclis urbans, on s'emmagatzema en grans dipòsits situats en diverses cotes d'elevació.

Els dipòsits d'emmagatzematge d'aigua més importants són:

  • Dipòsit Rectangular (amb una capacitat de 12.000 m3)
  • Dipòsit Aromir (amb una capacitat de 6.000 m3)
  • Dipòsit de Plans d'Arau (amb una capacitat de 2.500 m3)
  • Dipòsit de Cal Cubé (amb una capacitat de 500 m3)
  • Dipòsit de les Pinedes (amb una capacitat de 800 m3)

Des de tots els dipòsits de què disposem, repartits pel territori, fem arribar la quantitat d'aigua necessària perquè la rebeu durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.