Sistemes de gestió i certificats

Publicador de continguts

Treballant cap a un desenvolupament sostenible
 

A Aigua de Rigat som conscients que la nostra activitat està directament relacionada amb la qualitat de vida de les persones. Per tant, en cadascuna de les nostres decisions intentem aplicar els següents principis:

 • Excel·lència
 • Innovació
 • Diàleg
 • Desenvolupament local
 • Desenvolupament de negoci sostenible

 

Per aconseguir aquest objectiu tenim dues polítiques: la Política de Gestió Integrada basada en els tres eixos del desenvolupament sostenible: social, ambiental i eficiència. I la Política de Seguretat i Salut.


Comptem amb certificacions alineades amb els nostres esforços per donar un servei de qualitat i proveir d’un ambient de treball òptim i segur pels nostres empleats.

 • Certificacions de qualitat

  • Sistema de gestió de qualitat

   Aigua de Rigat disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat que aporta valor a l'organització i proporciona un marc de referència per establir objectius en els següents àmbits del seu abast:

   • L'abastament d'aigua potable i els serveis de gestió associats (compra, emmagatzematge, distribució, control de qualitat de l'aigua, manteniment, contractació, lectura de comptadors, facturació, cobrament i atenció al client).
   • La gestió de la xarxa de sanejament (manteniment, inspecció i rehabilitació).

   El Sistema de Gestió de la Qualitat a Aigua de Rigat està certificat segons els requisits de la norma  ISO 9001:2015.

 • Certificació medi ambiental i energètica

  • Verificació Petjada de Carboni

   La verificació voluntària de les emissions de gasos d'efecte hivernacle segons la norma ISO 14064-1 s'emmarca dins de l'estratègia de reducció de la petjada de carboni de Aigua de Rigat, la qual permet quantificar les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) amb l'objectiu de reduir l'impacte associat a les activitats desenvolupades a través del compromís amb la societat i l'entorn.
   La petjada de carboni és el concepte que s'utilitza per identificar l'impacte ambiental en forma d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) que genera l’activitat realitzada, procedent de les instal·lacions i de la flota de vehicles. La unitat de mesura emprada són els kg de CO 2 equivalent.
   Aigua de Rigat s'ha adherit al programa d'Acords Voluntaris per la reducció de gasos d'efecte hivernacle de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC).


   Descarrega la certificació 14064-1

  • Certificació del Sistema de Gestió Energètica

   La certificació del sistema de gestió de l'energia sota la norma ISO 50001, permet millorar l'eficiència, els costos relacionats amb l'energia i les emissions de gasos d'efecte hivernacle, integrant-los en el procés de millora contínua de la companya, assegurant que els processos es desenvolupen generant un ús de l'energia eficient i sostenible.


   Descarrega el fitxer certificació ISO 50001

 • Certificació de la seguretat i la gestió de riscos

  • Seguretat i salut laboral

   Aigua de Rigat disposa d’un Sistema de Gestió de Seguretat i Salut Laboral, mitjançant el qual s'assegura la millora contínua en l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per la prevenció dels riscos derivats de les activitats dels treballadors, així com el compliment amb la reglamentació vigent.
   Això contribueix a crear un ambient de treball adient, amb condicions de treball justes, on els treballadors poden desenvolupar la seva activitat amb dignitat i on és possible participar en la millora de les condicions de seguretat i salut.


   El Sistema de Gestió de Seguretat i Salut Laboral a Aigua de Rigat està certificat segons la norma ISO 45001.

  • Seguretat vial

   La norma ISO 39001 de Sistemes de Gestió de la Seguretat Vial té com a objectiu fonamental ajudar a les organitzacions a reduir i, en darrera instància eliminar, la incidència i risc de les morts i ferides greus derivades dels accidents de trànsit. Aquesta eina està adreçada a organitzacions, tant públiques com privades, que interactuïn i tinguin algun impacte en el sistema vial. A més, té en compte les condicions dels conductors, com la fatiga o distracció i la planificació segura del viatge (que el viatge sigui necessari, la quantitat, el mode, la ruta escollida, l’hora, la velocitat, el vehicle, la destresa i aptitud del conductor, etc.); en cas d’accident, la resposta posterior i els primers auxilis (formació en emergències, etc.).

   Els requisits d’aquesta norma inclouen el desenvolupament i aplicació d’una política de seguretat vial adequada, dels objectius de seguretat vial i els plans d’acció que tinguin en compte els requisits legals, a través d’un sistema de gestió.


   Descarrega el fitxer certificació ISO 39001