Captació i potabilització

Publicador de continguts

L'origen de l'aigua potable
 

La captació és el procés d'obtenció de l'aigua de la font natural. Les més habituals són les aigües subterrànies (pous) i les aigües superficials (rius i llacs, regulats sovint per embassaments i preses), però de vegades s'utilitza l'aigua de mar prèviament dessalada.

Un cop que l’aigua és captada, la fem arribar a diverses instal·lacions de tractament i posteriorment la distribuïm per la xarxa fins arribar amb la màxima qualitat a les llars dels ciutadans i ciutadanes. Per a la companyia és essencial garantir l’abastament d’aigua potable a llars i empreses, motiu pel qual treballem sempre en la gestió integral dels recursos i en la millora de l’eficiència en la gestió sostenible de l’aigua.

Selecciona el teu municipi i consulta d’ón procedeix l’aigua, També pots obtenir informació sobre l’origen de l’aigua i el seu tractament a la pàgina web del SINAC (Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum).