Depuració

Depuració

Procés de depuració

Actualment Aigua de Rigat està en procés de posar en marxa la nova estació depuradora d'aigües residuals a l'Espelt. Està previst que estigui a ple rendiment durant el primer trimestre de 2019 i depurarà les aigües residuals del nucli de l'Espelt (Òdena).

Un cop estigui operativa, les aigües residuals seran sotmeses a un procés de depuració per reduir la càrrega contaminant. Aquest és el pas previ per poder retornar-la al medi natural amb els mínims riscos ambientals.

Aquesta estació de depuració és de les més modernes que existeixen i es basen en la tecnologia de biodiscs. Aquests discs es situen sobre un eix i estan parcialment submergits en aigua residual i van girant lentament. La rotació fa que la biomassa es mantingui amb condicions aeròbiques (presència d'oxigen) i separa els sòlids de l'aigua per sedimentació posterior en un decantador.

És una tècnica que té un gran rendiment respecte a les plantes depuradores convencionals, no generen olors, tenen un impacte visual i acústic mínim i un cost energètic reduït, associat a un mínim manteniment.

Està dissenyada per tractar els volums actuals de les aigües residuals en aquest nucli i pels volums futurs derivats del creixement urbanístic de la zona.