Dades significatives

Dades Significatives

A Aigua de Rigat gestionem la teva aigua
 

A Aigua de Rigat gestionem el servei d'aigua potable de 6 municipis, en els quals distribuïm gairebé 5.830.000 m3 anualment a una població de 61.708 persones.

L'equip humà format per 30 persones compta amb la tecnologia més avançada i realitza una gestió adequada del coneixement per tal de donar resposta i adaptar-se a les necessitats de tots els nostres clients així com per dur a terme un ús sostenible dels recursos d'aigua disponibles.

 • Magnituds rellevants del 2018

  Magnitud  Valor
  Nº d'abonats 29.268
  Nº d'habitants 61.708
  Nº de municipis on gestionem el servei d'aigua potable 6
  Nº de municipis on gestionem el clavegueram 2
  Nº d'oficines d'atenció al client 1
  Km de xarxa d'aigua potable 458,14 km
  m3 d'aigua subministrada 5.828.912 m3
  Km de xarxa de clavegueram 30,64 km
  Nº de dipòsits en explotació 29
  Capacitat total dels dipòsits 22.948 m3
  Nº de pous en explotació 8