Dades significatives

Dades Significatives

A Aigua de Rigat gestionem la teva aigua
 

A Aigua de Rigat gestionem el servei d'aigua potable de 6 municipis, en els quals distribuïm gairebé 6.268.806 m3 anualment a una població de 63.853 persones.

L'equip humà format per 32 persones compta amb la tecnologia més avançada i realitza una gestió adequada del coneixement per tal de donar resposta i adaptar-se a les necessitats de tots els nostres usuaris, així fem un ús sostenible dels recursos d'aigua disponibles.

 • Magnituds rellevants del 2021

  Magnitud  Valor
  Núm. d'abonats 30.156
  Núm. d'habitants 63.853
  Núm. de municipis on gestionem el servei d'aigua potable 6
  Núm. de municipis on gestionem el clavegueram 2
  Núm. d'oficines d'atenció al client 1
  Km de xarxa d'aigua potable 458 km
  m3 d'aigua subministrada 6.268.806 m3
  Km de xarxa de clavegueram 36,7 km
  Núm. de dipòsits en explotació 28
  Capacitat total dels dipòsits 25.855 m3
  Núm. de pous en explotació 8