Retorn

Retorn

Retorn al medi natural

En aquesta última fase del cicle, l'aigua depurada no reutilitzada es torna al riu mitjançant conduccions especials, tractant sempre de no alterar els sistemes naturals.
Per Aigua de Rigat és fonamental garantir que l'aigua torna al medi natural en bones condicions.