Registre de proveïdors

Registre proveïdors

Amb la finalitat d'implementar els compromisos amb els seus proveïdors, SUEZ Water Spain disposa d'un procés de registre de proveïdors, gestionat per l'empresa externa Achilles, en què es poden registrar totes les empreses que estiguin interessades a ser proveïdors de SUEZ Water Spain.

Per formalitzar el procés de registre, cal seguir els passos següents:

  • Empleneu el formulari de registre bàsic.
  • S'analitzen i es confirmen les dades aportades pels proveïdors per al desenvolupament de la seva activitat al servei de SUEZ Water Spain i, si escau, es formalitza el registre del proveïdor.
  • En cas de no superar el procés de registre, SUEZ Water Spain pot sol·licitar un pla de millora i accions correctores a fi d'esmenar les desviacions detectades.
  • El proveïdor ha d'actualitzar anualment les dades introduïdes en aquest registre. Per fer-ho, ha d'accedir a Modificar/actualitzar dades.

SUEZ Water Spain utilitza aquest registre de proveïdors com un referent en les contractacions que duu a terme per poder assegurar el compliment dels compromisos anunciats.

El registre de contractistes RePro és el sistema de classificació adoptat per SUEZ Spain, SL. Així, els proveïdors que vulguin participar en un procés de licitació convocat per mitjà d’un anunci sobre l’existència d’un sistema de classificació, d’acord amb l’article 31 de la Llei 31/2007, hauran d’estar inscrits a l’epígraf o els epígrafs corresponents del RePro en la modalitat de registre RePro Standard (registre estès). La inscripció es pot dur a terme per mitjà de l’enllaç següent: http://www.reprobd.com/reproregistrationform/Default.aspx?Lng=es

El proveïdor no pot utilitzar la marca SUEZ amb cap finalitat publicitària ni comercial sense l'autorització expressa de SUEZ Water Spain.

 

 

COMPROMISOS DE SUEZ WATER SPAIN

 

SUEZ Water Spain és un grup altament compromès amb la millora de la qualitat de vida de les persones i la generació de valor per a tots els seus grups d'interès, com queda establert explícitament en la seva missió. En aquest sentit, SUEZ Water Spain considera que cal tenir en compte les sensibilitats del seu entorn, i per això ha identificat els seus grups d'interès, amb els quals s'ha compromès, i desenvolupa actuacions enfocades a la millora contínua.

Concretament, SUEZ Water Spain ha establert els compromisos següents pel que fa als seus proveïdors:

  • Establir relacions basades en els principis d’integritat i honestedat.
  • Promoure la transparència en les relacions i mantenir criteris objectius de selecció..
  • Fomentar les pràctiques de sostenibilitat en aquest col·lectiu.

 

Descarrega PDF: Política de gestió integrada
Descarrega PDF: Política de compres
Descarrega PDF: Requisits i bones pràctiques aplicables als proveïdors