Potabilització

Potabilització

La potabilització de l'aigua

Pel que respecta a la potabilització, per una banda, l'aigua provinent de la riera de Carme, és sotmesa a un procés de tractament a la planta potabilitzadora situada a la Pobla de Claramunt, mentre que la resta de l'aigua d’origen subterrani, amb una major qualitat, únicament es sotmet a un tractament de desinfecció per acabar de garantir l'aptitud de l'aigua pel consum humà.

Un cop sotmesa als diferents tractaments es condueix l'aigua fins els dipòsits d'emmagatzematge, per posteriorment ser distribuïda.