Publicador de continguts

Fem un consum responsable de l’aigua davant l’alerta per sequera

Demanem la col·laboració ciutadana per fer un consum responsable de l’aigua davant la situació de sequera a l’Anoia, provocada pel descens continuat de les reserves d’aigua, lligat a la manca de pluges.

L’Agència Catalana de l’Aigua ha declarat l’estat d’alerta per sequera hidrològica en diversos municipis que s’abasteixen de l’aqüífer del Carme - Capellades i ha determinat diverses mesures que afecten el consum ciutadà amb l'objectiu de minimitzar els efectes dels episodis de sequera i alentir el descens de les reserves.

L'aqüífer del Carme - Capellades es troba en nivells baixos (per sota dels 323 metres sobre el nivell del mar), segons l’ACA. Per això, s’estableixen les següents limitacions i restriccions als diferents usos que s’abasteixen de les xarxes d’aigua potable.

En relació amb els usos urbans, existeixen dos tipus d'afectacions:

Limitacions particulars per a determinats usos urbans que han d'acomplir tots els municipis d’aquesta unitat d’explotació, com són les limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d’omplir fonts ornamentals, la neteja de carrers, la limitació d’omplir piscines, etc.

Limitació del consum global d'aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia. Tots aquells municipis que, un cop aplicades les limitacions particulars, presentin dotacions en alta superiors a aquesta, hauran de prendre mesures addicionals per garantir que no se supera aquest llindar.

Les empreses operadores hauran de comunicar a l’ACA, amb caràcter mensual o trimestral (en funció del seu volum), les dades de volums subministrats a cada municipi i els volums captats.

La resta d'usos hauran de reduir els seus consums en funció del tipus, tal com es detalla a continuació:

 • Reg agrícola: 25%.

 • Usos ramaders: 10%.

 • Usos industrials: 5%.

 • Usos recreatius que impliquin el reg: 30%.

 • Altres usos recreatius: 5%.

Per a més informació sobre la declaració de l’ACA, es pot consultar en aquest enllaç.

És en aquest sentit que proposem diversos consells per preservar aquest recurs essencial i garantir el subministrament d’aigua per a la present i les futures generacions. Així doncs, animen a actuar amb petits gestos sostenibles per aplicar des de casa, que estalvien grans quantitats d’aigua, amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania i cuidar el planeta.

 

Consells per estalviar i reutilitzar l’aigua:

 • Si tanques l’aixeta mentre t’ensabones les mans, passaràs de consumir 16 litres a 2 litres; i si ho fas mentre et raspalles les dents i fas servir un got per glopejar, el consum de 30 litres el reduiràs a 1 litre.

 • Si prens una dutxa curta en comptes de banyar-te i tanques l’aixeta mentre t’ensabones, passaràs de consumir 200 litres a 60 litres.

 • Pots instal·lar un sistema que reculli les aigües grises de la dutxa, banyera, rentadora, rentaplats, i les aprofiti per a la cisterna del vàter.

 • Utilitzaràs la meitat d’aigua si prems el botó de mitja descàrrega de la cisterna.

 • Arregla les aixetes i cisternes que degoten, perquè poden perdre fins a 30 litres diaris, i vigila les fuites.

 • Posa un airejador d’aixeta que barreja l’aigua amb aire i gasta menys.

 • Si fas servir un rentaplats de baix consum amb un programa d’estalvi, reduiràs el consum de 100 litres a 15 litres.

 • Amb una rentadora de baix consum, si fas servir un programa d’estalvi i la poses quan estigui plena, passaràs de consumir 200 litres a 75 litres.

 • Si aprofites l’aigua de cuinar les verdures per regar, reduiràs 2 litres d’aigua.

 • Regar el jardí pot suposar un consum de 60 litres si regues al matí o al vespre per evitar l’evaporació, tens plantes autòctones que s’adaptin al clima i si reculls l’aigua de la pluja per regar.

 • Pots passar d’usar 500 litres d’aigua a 50 litres si no neteges la terrassa amb la mànega.

 

Consulta més consells a: https://www.aiguaderigat.cat/ca/consejos-de-ahorro